Każdy członek ZHP ma obowiązek opłacania składki członkowskiej.
Poczynając od IV kwartału 2017, zgodnie z uchwałą nr 58 i 59/XXXVIII RN ZHP składka członkowska w Chorągwi Stołecznej ZHP wynosi 12 zł miesięcznie.
Nowa składka członkowska uwzględnia wszystkie dotychczasowe opłaty, koszty pośrednie, składki zadaniowe, ubezpieczenia itp.

Składka za cały rok harcerski wynosi 144 zł. W naszym Szczepie ustaliliśmy, że można będzie ją opłacać w ratach: I-sza rata do 20 grudnia, II-ga rata do 20 kwietnia.

Drużyny (ZD - Załoga Victorii, ZC - Rycerze Zawiszy Czarnego, HD - Oceania, HC - Rycerska Brać, SD - Rzeka, SC - Połoniny)

Składki są opłacane za pomocą przelewu, podajemy do niego dane: 

ZHP SZCZEP 305, HUFIEC ZHP WARSZAWA ŻOLIBORZ
83 1140 1010 0000 4652 6000 1016 

tytułem: Imię Nazwisko (dziecka), Drużyna (ZC, ZD, HC, HD, SC, SD lub DW), składka członkowska za I, II, III, IV kwartał ROK.
przykładowo: "Jaś Kowalski, drużyna HC, składka za IV kw. 2020 i I-III kw. 2021"

koszt harcerstwa

 

Nowa alokacja składki:
Poczynając od IV kwartału 2017r. alokacja składki będzie wyglądała następująco: 

Chorągiew

Część podstawowej składki członkowskiej należna:

RAZEM

podstawowym jednostkom organizacyjnym

hufcom

chorągwi

GK ZHP

Stołeczna

2,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

2,00 zł

12,00 zł

 

Na co są wykorzystywane składki?

  • Z części należnej dla drużyn – na zakup materiałów programowych, koszty administarcyjne.

  • Z części należnej dla hufców i chorągwi – na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.

  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP – na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.