Dla rodziców

Oświadczenie Covid-19
Regulamin HAL
Zgoda rodziców na przynależność dziecka do ZHP
Deklaracja członkostwa w ZHP osób 16+
Część F. Zgody na przynależność dla niepełnoletnich członków ZHP
Wykaz rzeczy na kolonię
Wykaz rzeczy na obóz

Dla harcerzy

Śpiewnik Gacek
Stopnie harcerskie
Sprawności harcerskie
Sprawności zuchowe
Proporzec zastępu

Dokumenty

Statut Szczepu 305
Regulamin mundurowy
Regulamin musztry